Om maskintakst

OleProfil.PNG

Maskintakst.no holder til i Lier, Buskerud fylke, og drives av Ole Einar Kristiansen.

Vi dekker hele Norge innenfor vårt fagfelt.

Ole Einar Kristiansen har 20 års erfaring med taksering og verdisetting av anleggsmaskiner, kjøretøy, og annet tilhørende utstyr. 

Vi tilbyr takseringstjenester i næringslivet, finansieringsselskaper, banker, og forsikringsselskaper.

Maskintakst.no er medlem i Norsk Takst, Norges takseringsforbund.

 Priser 

Takserings- verdivurderings- og rådgivningstjenester faktureres til aktuell timepris etter medgått tid. 

Prisene gjelder etter avtale, basert på medgått tid pr. time. Prisene er eks. MVA.

Verdi- og skadetaksering (Maskiner og industriutstyr): 1.280,-